Koloni

Sömürge, müstemleke. Göçmen topluluğu veya bu topluluğun yerleştiği yer. Bir ülkede bulunan küçük yabancı topluluğu. ( Zooloji)birlik durumda yaşayan aynı türden organizmaların oluşturduğu topluluk.
– Fr. Bir ülkenin, sınırları dışında işgal ettiği ve yönettiği ülkeye sıkı bağlarla bağlı arazi. * Başka bir memlekete yerleşmeğe giden göçmen topluluğu veya bir topluluğun yerleştiği yer. * Bir memlekette bulunan yabancılar topluluğu.

Leave a Reply