Konrad Adenaur Kimdir

ADENAUR Konrad, Alman devlet adamı (Köln 1876 – Rhöndori 1967). Kölıı ve Bonn üniversitelerinde hukuk ve siyasal bilimler öğrenimi gördü. 1906’da Köln Belediye Meclisi’ne, 1917’de Köln Belediye Başkanlığı’na, 1920’de Prusya Devlet Şurası’na seçil­di, 1928’de Şura başkanı oldu ve Mer­kez Partisine girdi. 1933’te Nazilerin devlet yönetimini ele geçirmeleriyle tüm görevlerinden alındı. 1934’te bir süre tutuklandı. Nazilerin ağır baskısı nedeniyle uzun süre sessiz kaldı. 1944′ te Hitler’e yapılan suikast sonucu bir­kaç ay tutuklandı. 1945’te Amerikan işgal güçlerince Köln Belediye Baş- kanlığı’na getirildi. Aynı yıl Hıristiyan Demokrat Partisinin (CDU) kurulu­şunda ve yönetiminde görev aldı. 1946’da Kuzey Ren Westfalya CDU’ nun başkanı oldu. 1949’da CDU’nun genel başkanlığına seçildi ve bu görevi I966’ya kadar aralıksız sürdürdü. Fransız-İngiliz-Amerikan işgalindeki Almanya’da Eylül 1948’de toplanan Batı Alman Parlamento Konseyi’ne de başkanlık yaptı; Federal Almanya’nın kurulmasında, anayasasının oluşma­sında etkili oldu. Ağustos 1949’da Bonn yerel parlamentosu üyesiyken Eylül 1949’da Federal Almanya’nın ilk başkanı oldu. 1951-1955 arasında aynı zamanda dışişleri bakanlığını da üst­lendi. 1953, 1957, 1961 seçimleri so­nucunda da başbakanlık görevini yü­rüttü. Ancak partisinin 1961 Seçimle- ri’nde salt çoğunluğu yitirmesi, 1962 sonbaharındaki hükümet bunalımı ne­deniyle 1963’te 14 yıllık başbakanlık görevinden istifa etti. Görevi süresince Federal Almanya’nın bağımsızlığını pekiştirdi. Batı Avrupa Birliği’nde (WEU) ve Kuzey Atlantik Paktında (NATO) Almanya’nın görev almasını sağladı. 1955’te Sovyetler Birliği’ni zi­yaret ederek iki ülke arasındaarasında diplomasi ilişkilerini başlattı. Bu ziya­ret sırasında Sovyetler Birliği’nin o gü­ne kadar elinde tuttuğu binlerce Alman savaş suçlusunun özgür bırakılmasını ve Almanya’ya dönmelerini sağladı. 1956’da Türkiye’yi ziyaret etti. 1966′ da parti başkanlığından da istifa etti.

Leave a Reply