Konsantrasyon

Bir sıvı içindeki su veya sıvı miktarı azalarak koyulaşma, derişme, yoğunlaşma. ( Psikoloji)dikkat toplaşımı.
– Çözeltide çözünmüş olan göreceli madde miktarıdır, düşük konsantrasyonlu çözeltilere seyreltik, yüksek konsantrasyonlu çözeltilere derişik çözelti denir.

Leave a Reply