Konsül

Roma’da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri. 1799’Dan 1804’e kadar fransa’da birlikte görev alan üç devlet başkanından her biri.
– Bizans’ta en yüksek iktidar düzeyini diğer meslektaşlarıyla paylaşan magistratus. Bizans döneminde görevleriyle yetkisi son derece sınırlı bir hale geldi; sonra önemini yitirerek onursal bir ünvan halini aldı.

Leave a Reply