Kumanlar

Kıpçakların batı kolunu oluşturan büyük bir kabiledir. Xı. Yüzyıl’da balkanlara gelerek peçenekleri dağıttılar. Slavlar’ın balkanlara inişlerini engellediler. Xııı. Yüzyıl’da macarlarla ilişki kurarak hıristiyan-katolik inanışını benimsediler. Bir süre sonra da moğol egemenliğine girerek dağıldılar.

Leave a Reply