Leyla hanım

Leyla hanım (1850)-İstanbul (6.12.1936) Sultan abdülaziz´in tahta çıkmasından sonra girit valiliğine atanan, babası hekimbaşı ismail paşa ile; evlenince de eşiyle gittiği girit, İzmir, rusçuk, trabzon, kastamonu vilayetleri üzerine gezi notlarını, harem ve saray adet ve hatıralarını 1920-1922 yıllarında vakit ve ileri gazetelerinde yayımlayan, harem ve saray yazıları fransızca´ya, almanca ve çekçe´ye de çevrilmiş bulunan leyla hanım, şiirlerinden bir kısmını solmuş çiçekler (1928) kitabında toplamıştı. Musikişinastı, besteleriyle de ün kazanmıştı. 86 Yaşında öldü; saz soyadını almıştı; edirnekapı şehitliğine gömüldü anıları kitap biçiminde yayımlandı: haremin içyüzü (haz. Sadi borak, 1974).

Leave a Reply