Maa

Beraber, birlikte manasında ön ek.
– (beraber) mânasında bir kelime olup, iki türlü kullanılır:1- izafetle (tamlama hâlinde):a) zarf olarak: (celestü maa zeydin: zeyd ile beraber oturdum)b) sıla (cümlecik) olarak: (musaddıkan lima maaküm: sizdekini tasdik ederek)c) haber olarak: (vehüve maahüm: o, onlarla beraberdir.)2- İzafetsiz: bu takdirde tenvinlenir ve hâl olarak bulunur: (caû maan: beraber geldiler.).

Leave a Reply