Maarif

Bilgi ve kültür. Öğretim ve eğitim sistemi.
– Marifetler, ilimler, tanımalar, eğitim.
– Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi. * Meharet. Üstadlık. Hüner. * Marifetler. Mâruflar. Kültürler. * Çehrenin manzarada zâhir olan yerleri. * Bir memleketin okullarını ve tahsil ihtiyacını idâre ve te’mine çalışan bakanlık.

Leave a Reply