Manevra

Hareket kabiliyeti, harp oyunu.
– Fr. Bir makinenin, bir cihazın işleyişini düzenleme veya idare etme işi ve şekli. * Ask: muharebede düşmanın savaş gücünü yok etmek maksadıyla eldeki askerî kuvvetlerin en te’sirli bir biçimde düzenlenmesini te’min eden bütün hareketler. * Barış zamanında kıt’alara ve kurmay hey’etlerine harptekilere benzer şartlar içinde eğitim sağlamak için yaptırılan hareket.

Leave a Reply