Mekan

Yer, bulunulan yer.
– Yer, bulunulan yer. Ev, yurt. (Eskimiş, fizik)uzay, feza.
– Yer, ev.
– Ar. İnsanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elverişli olan boşluk. Mimari bir mekan yaratmak, geniş anlamdaki doğadan veya peyzaj mekanından insanın kavrayabileceği bir bölümü sınırlamaktır. Ünlü mimar bruno zevi’ye göre “iç mekanı, kentsel mekanı, ekonomik, toplumsal, entellektüel, teknik, işlevsel, mekansal dekoratif değerleri ile coşku ve hayranlık yaratan yapı, mimarlık yapıtıdır”. Dış mekan, kentsel mekan sokaklarda, alanlarda, parklarda, bahçelerde, özetle insan yapıtlarının arasında kalan ve bunlarla sınırlanan mekan.
– Sanatçıları özellikle ilgilendiren yanılsamalar arasında – aslında düz olan resim yüzeyinde yaratılan – mekan duygusu da önemli yer tutar. Bu mekan duygusu çeşitli yöntemler ve hileler ile elde edilir. Bunlardan birisi nesneleri birbirleri ile mantıki ilişkiler içerisinde yerleştirmektir. Bir başka gelenek, ölçeğe dikkat etmektir. Renkler arası ilişkiler de – koyular izleyiciden uzaklaşır; açıklar ona doğru gelirler- ussal mekan yanılsaması yaratmak için yararlıdır.(Space, espas).

Leave a Reply