Milli güvenlik konseyi

Türkiye’de 12 eylül 1980 tarihinde bir darbe düzenleyerek yönetime el koyan beş generalin
devletin yasama ve yürütme güçlerini kullandıkları cunta kuruludur. Bu kurulda; genel kurmay başkanı, kara kuvvetleri komutanı, deniz kuvvetleri komutanı, hava kuvvetleri komutanı ve jandarma genel komutanı yer almıştır. 7 Aralık 1983 tarihinde tbmm’nin toplanmasıyla ortadan kalkan tam dokunulmaz, anayasa üstü bir cunta kuruludur.

Leave a Reply