Muavvezetân

(muavvezeteyn) kur’ân-ı kerim’in son iki suresi. (Dâima okunacak gâyet lüzumlu dersleri verdiği ve her çeşit şerli işlerden Allah’a sığınmayı tavsiye ve emrettiği için bu isim verilmiştir.).

Leave a Reply