Mubikat-ı seb’a

İnsanı felâkete götüren yedi kebâir, yedi büyük günah: katil, zinâ, şarab içmek, ukuk-ı vâlideyn (yâni; sılâ-yı rahmi terk), kumar oynamak, yalan şâhidliği, dine zarar verecek bid’alara tarafdarlık. (Bak: kebâir).

Leave a Reply