Muhakeme

Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama.
– Düşünme, akıl yürütme, hüküm çıkarma, yargılama.
– Düşünce süreci içinde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik zihin işlevine denir (yargılama).
– (c.: Muhakemât) (hüküm. Den) dava için iki tarafın mahkemeye baş vurması. * İki tarafın mahkemeye baş vurması. * İki tarafı dinleyip hüküm vermek. * Düşünmek. * Zihinde inceleme yapmak. * Karar vermek için iyice düşünmek.
– 1.Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma,yargılama.,2. Bir konuyu zihinde düşünüp inceleyerek karar verme,akıl süzgecinden geçirme, usa vurma, uslamlama. 3.Bir sorunu çözmek için çıkar yol arama.

Leave a Reply