Muhayyer

Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece. Seçmeli. (İsim, müzik)türk müziğinde bir makam.
– Seçmeli.
– Türk musikisinde bir makam.
– (hayr. Dan) seçilmesi serbest olan. Seçmece. Beğenmece.

Leave a Reply