Musaddak

Tasdiklenmiş, onaylanmış.
– Doğruluğu tasdik edilmiş. Sadakati ve doğruluğu tanınmış, isbat edilmiş olan.(Hem zâtiyle, hem lisâniyle, hem delâlet-i hâliyle, hem kaliyle kâinatın sâniine delâlet eden şu delil; hem hakikat-ı kâinatça musaddak, hem sâdıktır. Çünkü bütün mevcudatın vahdâniyete delâletleri, elbette vahdaniyeti söyleyen zâtı tasdik hükmündedir. Demek söylediği da’vâ da umum kâinatça musaddaktır. M.).

Leave a Reply