Nazizm

Almanya’da hitler tarafından kurulan nasyonal sosyalist partisi’nin alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, alman faşizmi.
– 1923 yılında adolf hitler’in almanya’da kurduğu faşist partinin (nasyonal-sosyalist
= milliyetçi-toplumcu parti) öğretisidir. Temeli her ırkın üzerinde alman ırkınınher bakımdan üstünlüğünün olduğu görüşüne dayanır. İbrani, slav, zenci, çingene, çin, japon gibi ırkların ve toplulukların fiziksel olarak yok edilmesi düşüncesini benimsemesinin yanı sıra, yoksul halk kitlelerine ve emekçilere karşı sermayenin en azgın ve acımasız saldırısı olarak kendini gösterir. ( Nasyonal sosyalizm ).

Leave a Reply