Neopolis

Kuşadası’nın antik dönemlerdeki adı. Kuşadası’nın ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemekte ise de, kuşadası yakınında yılancı burnu denilen yerde, efes’e bağlı neopolis ismi ile iyonlar tarafından kurulduğu sanılmaktadır. Neopolis (yılancı burnu): güvercinada’nın biraz ilerisinde, denize uzanan ikinci bir yarımada halindedir. Antik neopolis’in kuşadası’nda ilk yerleşme yeri olduğu ve iyonlar tarafından kurulduğu sanılmaktadır. Görünürde birkaç duvar kalıntısı mevcuttur .

Leave a Reply