Nicolas copernik

(1473-1543) copernicus, güneş merkezli gök sisteminin kurucusudur; güneş`in evrenin merkezinde bulunduğunu ve yer`in bir gezegen gibi, güneş`in çevresinde dolandığını savunan bu sistemi, 1543 yılında basılan, gök kürelerinin hareketi adlı ünlü kitabında bütün yönleriyle açıklamıştır . Copernicus sisteminde, merkezde güneş bulunur ve sırasıyla merkür, venüs, yer, mars, jüpiter ve satürn gezegenleri, güneş`in çevresinde dairesel yörüngeler üzerinde sabit hızlarla dolanırlar; ay, bir gezegen değil, yer`in çevresinde devinen bir uydudur. Satürn gezegeninden sonra, bütün gezegenleri kuşatan ve hareketsiz olan sabit yıldızlar küresi gelir. Gece ve gündüzler, yer`in ekseni etrafındaki dönüşlerinden, mevsimler ise yer`in güneş çevresindeki dolanımlarından meydana gelir.

Leave a Reply