Nippur

Sümer’in en kutsal kenti, baş tanrısı enlil’in oturduğu yer. Nippur sümer’in en büyük akademilerinden birinin vatanıydı. Bugüne değin bulunan edebi tabletlerin büyük çoğunluğu buradaki yazmanlar mahallesinden çıkarılmıştır.

Leave a Reply