Nokta

Çok küçük boyutlarda işaret, benek. ( Matematik)hiçbir boyutu olmayan işaret. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. ( Gramer)cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan küçük benek biçimindeki işaret, durak.
– Benek, konu.
– 0,000219 mt. Osmanlıda mimar ölçü birimi.
– (nukta) benek. * Durak, mevki. Mahâl. * Göze ârız olan leke. * Durak işareti. * Tek karakol, tek nöbetçi. * Yazıdaki durak işâreti. * Mat: hiçbir uzunluğu olmayan şekil.

Leave a Reply