Noyan

Moğollarda ” yosun ” ve ” opog ” denilen toplumsal birimlerin başında bulunan önderdir. Zamanla askeri nitelikleri öne çıkmış ve ordu komutanı anlamını kazanmıştır. Yardımcılarına nöker adı verilirdi.
– Eskiden kullanılan kumandan’a eşdeğer bir unvan.Osmanlı bey ismi . Uç beylerine verilen ad. Şimdiki karşılığı komutan.Moğollar’da özellikle ilhanlılar ‘da komutan , emir .

Leave a Reply