Occambıçağı

En basit tanımı ile ” gereksiz yere karmaşık varsayımlarda bulunmayın. ” İki seçenek teoriden veya açıklamadan en basit olanını seçme ilkesi, psikoloji.

Leave a Reply