Oligarşi

Siyasi gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki.
– Bir toplumu, bu toplumu oluşturan sınıflardan birinin belli bir kesimi ( azınlık-seçkin) yönetiyorsa, bu yönetim oligarşiktir. Bazı kuramcılara göre tüm yönetim biçimleri sonunda oligarşiye dönüşür ve tüm oligarşik yönetimler kendiliğinden despotiktir (buyurgan). Tarihteki en güzel örneği ilkçağ’da sparta’da görülmüştür.
– Yun. Siyasi iktidarın, bir zümreden olan kişilerin elinde bulunması.

Leave a Reply