Ömer hayyam

Ömer hayyam (1021)-nişapur (..1122) İranlı bilgin, matematikçi ve şair, birçok bilimsel yapıtın yazarı. 1074´Te selçuklu sultanı melekşahca takvim reformu yapmakla görevlendirilen hayyam´ın takvimi bugün iin iran´da hala geçerlidir. Hayyam üstüne yaşamsal bilgiler söylencelidir. Kesin olan şey, kendisinin bilgi ve araştırmayla uğraşmış olduğu, daha sonraki yıllarda da selçuklu sarayında hava raporuyla ilgilenmiş olduğudur. Hayyam, daha başka bir alandaki ününü, 150 dörtlüğü içeren, hemen hemen tüm kültür dillerine çevrilmiş bulunan rubaiyyat ´ına (rubailer) borçludur. Bu rubailerinde hayyam, islam dogmatizmini, tanrısal yasaların şaşmazlığını bir yana atar, din adamlarının ikiyüzlülüğünü açığa vurur, aşk ve şaraba övgüler düzer, yaşamdan haz almayı öğütler. Kuşkucu bir düşünceyle, daha iyi bir öbürdünyaya inancı reddeder.
– Çadırcı ömer mânâsında olan bu kelime, iran’ın meşhur hayâlperest ve içkiden çok bahseden bir şâirinin adıdır.

Leave a Reply