Organ

Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, üye, uzuv.
– Uzuv.
– T. Uzuv. Canlılarda belli bir vazifeyi yapmak için bir arada yaratılmış nesiclerin teşkil ettiği vücud parçası. (El, ayak, baş, göz.. Gibi) * bir fikre, bir gayeye hizmet için çalışan. * âLet.

Leave a Reply