Oyun dili

Tiyatro yapıtını vereden, onu inandırıcı yapan dil; bunun için toplum çoğulluğunun günlük dilini doğru ve güzel bir biçimde kullanmak gereklidir . Dil, tavırdan ayrılmayacağı için, oyun kişilerin yaşadıkları dönem, sınıfsal yapıları, çevreleri eğitimleri ve karakter özellikleri bunda rol oynar.

Leave a Reply