Özdeşlik

Özdeş olma durumu, ayniyet, aynılık. ( Felsefe)değişen durumlarda aynı kalma, aynı olma. ( Matematik)iki yanı birbirinin aynı olan veya harflerle verilen sayısal değerler ne olursa olsun iki yanı da sayıca eşit değerler alan eşitlik.

Leave a Reply