Özleştirmecilik

Bir dili yabancı öğelerden arıtarak arı, katışıksız bir duruma getirme ve kendi olanaklarıyla geliştirmeyi amaçlıyan çalışma.

Leave a Reply