Palet

Ressamların boyaları üzerine dizerek fırça ile karıştırdıkları tahta veya porselen levha.
– Ağır malzemeleri veya bir grup malzemeyi taşımayı yarayan alçak tahta platform. Genellikle forkliftle kaldırılacak malzemelerin altına konur.
– Üzerine kumaş koymaya yarayan tahta iskelet.
– Sanayide çeşitli amaçlarla kullanılan yayvan ve geniş levha.

Leave a Reply