Pandantif

İnce bir zincirle boyna takılan değerli takı.
– Fr. (Pendentif) bir kubbeyi taşıyan kemerler ile kubbe kaidesinin arasını kapatan ve kare bir plandan kubbenin dairesel kaidesine geçmeyi sağlayan küresel üçgen; küresel üçgen bingi, bingi. Bu küre parçası biçimindeki üçgenler, tabandaki çember, karenin dışından geçtiği durumda kubbeyle bütünleşirler. Taban çemberi karenin içinde ise, pandantifler bağımsız öğeler olarak görülürler. Pandantiflerle kubbe arasına çoğu kez bir kasnak girer. Bu kasnak çepeçevre pencerelerle delinebilir. Pandantif ilk kez ayasofya’da kullanılmıştır. Osmanlı camilerinin çoğunda bu bölümlere peygamber’in yakınlarının adları yazılıdır. Bkz. Tromp.

Leave a Reply