Papa

Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, vatikan’da oturan ve isa peygamber’in vekili sayılan başkanı.
– Büyük papaz.
– Palaca “baba” anlamına gelir.
– Katolik mezhebinin dinsel lideridir. V. Yüzyıl’dan bu yana sadece roma piskoposuna
verilen unvandı. Ortaçağ’da papalık batının en etkin silahı durumuna geldi. 1870 Yılında kendisinde var sayılan yanılmazlık inancı sayesinde roma kilisesinin mutlak başkanı ve aziz petrus’un halifesi kabul edilmiştir.
– İtl. (Baba kelimesinden) roma katolik kilisesinin ruhâni reisi.

Leave a Reply