Plazma

Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı. ( Fizik)elektrik yükü yansız olan gaz moleküllerinden, pozitif iyonlardan ve negatif elektronlardan oluşan akışkan.
– Gaz fazındaki atomların çok yüksek sıcaklıklarda iyonlaşarak çekirdek ve elektronlarına ayrışması sonucu oluşan akışkan madde.
– Maddenin dördüncü hali.

Leave a Reply