Polemike girmek – ya da girişmek

Siyasal, bilimsel ya da yazınsal konularda sert tartışmalar yapmak.

Leave a Reply