Punto ne demek

punto nedir, baskı yazılarının genel ölçü birimidir. 1 punto, metrik sistemde yaklaşık 0,376 mm.dir. bir harfin yüksekliği milimetre olarak ölçülüp dörde bölünerek yaklaşık punto değeri bulunabilir. 12 puntoluk harf ölçüsüne pica denilmektedir.4 mm ölçülen bir harfin punto değeri;1 punto 0,376 mm ise 4mm 0,376 mm’ye bölünür.punto değeri yaklaşık olarak (10,6) bulunur v.s.

Leave a Reply