Rapor

Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme ve araştırma sonucunu, düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazı.
– Fr. Bir tedkik neticesini bildiren yazı.
– Bir araştırma sonucunu içeren yazı.

Leave a Reply