Rekabet

Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış.
– Yarışma.
– Kıskanmak. * Hıfzetmek. * Gözetmek. * Terakkub üzere olmak, başkalarından ileri geçmeğe çalışmak, benzerleriyle üstünlük yarışına çıkmak. * Kendi işini yürütmeğe çalışmak.

Leave a Reply