Restitüsyon

Fr. (Restitution) restitüe etmek işi.
– Kısmen ya da tamamen yok olmuş ya da ilk biçimi değiştirilmiş bir anıtın planını, cephesini, tezyinatını harabesine, kalıntılarına göre yeniden çizme.

Leave a Reply