Sağırlaşmak

İşitemez duruma gelmek, sağır olmak. (Tencere, soba vb. İçin) güç ısınarak geç pişirmek.

Leave a Reply