Sahne

İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, müzik gibi her tür gösteri yapmaya uygun yer. ( Tiyatro)bir oyun veya filmin başlıca bölümlerinden her biri. Görünüm, görüntü.
– Oyun yeri.
– Ar. Yun. 1. Tiyatrolarda oyunun oynandığı yer. 2. Konser salonlarında orkestra ve koronun yer aldığı genişçe basamaklı bölüm.
– 1- bir tiyatro metninde baş oyun kişisinin ya da önemli kişilerin yönelişlerini başlatıp bitiren kesim. 2- Bir tiyatro yapısında oyuncuların oynamaları için özel donanımlı, genellikle yükseltilmiş oyun alanı ya da oylum.
– Manzara. * Tiyatro oynandığı yer. Oyun yeri.
– Cerahat, yara.
– Tiy. Şano , perde , skene .

Leave a Reply