Sahneye koymak

Bir tiyatro yapıtını ya da müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek.

Leave a Reply