Sansüalizm

Duyumculuk.
– İ.(Fr. Sensualisme’den) .Duyumculuk.1. Duyumların bütün bilkgilerimizin kaynağı olarak görenlerin özellikle de “condillac”ın felsefe sistemi, 2. Bilgilerimizin tümünün duyumlara dayandığını ve ben’in her işlevinin duyumun dönüşüme uğratılmasının sonucu olduğunu ileri süren sistem. ( Sabah m.L.Ve gelş.Yayn.Büy.Lars.).

Leave a Reply