Serasker

Komutan.
– Osmanlı devleti’nde sadrazamın dışında vezirlerden biri orduya komuta ettiğinde bu komutan-vezire verilen addır.
– F. Ordu kumandanı. Komutan. * Harbiye nâzırı, milli savunma bakanı.

Leave a Reply