Sermaye

Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, kapital.
– Ana mal, ana para.
– Ekonomide, herhangi bir üretim ya da hizmet işletmesinin kurulabilmesi için ortaya
konulan, kökeni yoğunlaşmış emek olan, nakit para ve bina gibi maddi değerlerdir. Bir ticari kurumun üretim ve hizmet eyleminden, para kazanmaya başlamadan önceki başlangıç aktifleri sermayedir.
( Kapital-anamal ).
– F. Ana mal. Esas para. İlk elde mevcut olan para. * Kazanılmış ilim. * Hayat. Ömür.

Leave a Reply