Sienpi

Doğu moğolistanlı göçebe bir kavimdir. Başka göçebe kavimlerin boylarıyla sık sık birleşerek m.S.2-4. Yüzyıllar sırasında gobi çölü civarında ve çin’in kuzey sınır bölgesinde önemli bir rol oynamışlardı.
– Birçok kuzey çin hanedanının oluşumu da sienpiler’in adıyla bağlantılıdır.

Leave a Reply