Şikayet

Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma.
– Yakınma, derdini söyleme.
– Sızlanma, sızıltı. * Haksız olan, haksız iş yapan bir kimseyi üst makama bildirmek.

Leave a Reply