Silindirsel yüzey

Doğrultman adı verilen düzlem bir eğriye dayanarak ve durağan bir doğruya koşut olarak yer değiştiren bir ana doğrunun çizdiği yüzey.

Leave a Reply