Simbiyoz

Değişik ekonomik yapıda iki topluğun karşılıklı çıkarlardan dolayı bir arada yaşamaya yönelişleri, bunun doğal sonucu olarak topluluklardan birinin duruma göre ötekinin egemenliği altına girmesi.

Leave a Reply