Şöhret

Herkesçe bilinme, tanınma durumu, ün.
– Ün, tanınırlık.
– Ad yapma. Ün. Şân. * Hadis ilminde: meşhur hadis mânasında kullanılır.(Ey şân ve şerefi, nam ve şöhreti isteyen adam! gel, o dersi benden al. Şöhret ayn-i riyâdır. Ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. Ve insanı insanlara abd ve köle yapar. O belâ ve musibete düşersen $ de, o belâdan kurtul. M.N.).

Leave a Reply