Sorguç

Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy. (Eskimiş)serpuşların ön tarafına takılan tüy veya püskül biçimindeki süs.
– Başa takılan tuğ. * Bazı kuşların tepelerinde bulunan tüyden süs.

Leave a Reply